Bitmeyen Yazıt – IV

Önceleri Alakuşağın altından geçebilir idik
Asar’a gidip Tanrıları görebilir idik
Erliğ’in yanına varıp gelebilir idik

Sonra
Bukra ile Sangal’ın savaşı başladı
Başladı ama bitmedi

Savaşın başladığı an hatıralardan çıkınca
Tanrı Kayra emir buyurunca
Gök yarılıp içinden geçilince
İki can yeniden hayat bulunca
Yedi Ocak da yanınca
Saklı Vadide yeniden bir ulus kuruldu

O ulustan bir çocuk
Göğsünde ejderha lekesi ile doğacak
Doğar doğmaz ayağa kalkacak
Ata Mağarasının karanlığından
Kendi adımlarıyla çıkacak