İkinci Kitaptan Paylaşımlar – III

“…Ve sonra oraya onları yine çağırmıştı. İki ejderhanın uyanma alametleri tüm tanrıları telaşlandırmıştı. Ne geleceği görebiliyor ne de ölümlülerin kaderlerine hükmedebiliyorlardı. Tanrıların yok olmaktan korkmaları ne kadar da ironikti. Ölümlüler ölmekten korkmadan inançları uğruna ölüyor ve öldürüyorlardı ama tanrılar yok olmaktan korkuyorlardı.”

İkinci kitaptan…. Şamanlar nasıl uzun çağlar yaşayabiliyor…

“Her yaşam özünü birbirine bağlayan bir çekirdek vardır. Tüm canlılar ya da yaşam döngüsünde sırasını bekleyen özler ayrı gibi gözükse de aslında bu çekirdek ve bu bağ ile bir bütünü oluştururlar.

Kâinat mutlak tek bir parçadır. Bazı kişiler işte bu çekirdeğin gücünü kullanmayı öğrenmişlerdir. Böylece tüm yaşam özlerinin oluşturduğu o büyük gücü kendi içsel güçlerinin büyüklüğü kadar dışarı yansıtabilmeyi başarırlar. Elbette ki bu onları ölümsüz yapmaz. Ancak yaşam döngüsüne girme süreleri uzundur.

İşte bu sebeptendir ki Altar gibiler çağlar boyu yaşamaktadır…”

Altın Dağın Efendisi Altay Han’dan