İkinci Kitaptan Paylaşımlar – III

“…Ve sonra oraya onları yine çağırmıştı. İki ejderhanın uyanma alametleri tüm tanrıları telaşlandırmıştı. Ne geleceği görebiliyor ne de ölümlülerin kaderlerine hükmedebiliyorlardı. Tanrıların yok olmaktan korkmaları ne kadar da ironikti. Ölümlüler ölmekten korkmadan inançları uğruna ölüyor ve öldürüyorlardı ama tanrılar yok olmaktan korkuyorlardı.”